facebook  twitter

Sastanak predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja zapadnog Balkana

10 Mar 2017
733 puta
U periodu od 6-9. marta održan je sastanka predstavnika SALTO SEE RC i Kontakt tačaka za Erasmus+ Mladi u akciji zemalja zapadnog Balkana tokom kojeg su razgovarali o aktuelnim promjenama u Erasmus+ programu i njegovoj implementaciji u regionu zapadnog Balkana.